Tag: afgørelse

SKILT DPO

Svigter de kommunale DPO’er deres pligter?

Hvad er en DPO   DPO’en – skal være god til forvaltningsret DPO’ens position i en kommune adskiller sig væsentligt fra private virksomheder af omtrent samme størrelse. Det skyldes flere forskellige regelsæt. Offentlige myndigheder har pligt til at træffe saglige afgørelser, der hviler på et sandfærdigt grundlag. Det handler om principperne om legalitet og oplysning .  Borgeren må aldrig udsættes for…

Hertigs brevkasse: Hvad er inhabilitet ?

  Er plejeforældre inhabile i familiesager om anbringelser udenfor hjemmet?   Af Mikael Hertig, privat  seniorforsker, cand. scient. pol. orcid.org/0000-0002-0533-0231 Hertigs brevkasse Stil spørgsmål til Mikael Hertig. Han kommer med et udførligt svar. Politik og Jura er ganske vist  et komplekst tema, når det blandes Der er sjældent et korrekt svar, for jura er snarere end metode end en eksakt…