Kategori: Uncategorized

Figur der viser lovgivende, dømmende og udøvende magt på fransk

Gør anklagemyndigheden uafhængig

 Gennemfør magtadskillelse, også her Indblandet? En bagermester fra Sydfyn står nu tiltalt ved retten i Svendborg for at have blandet savsmuld i melet. En svend fra bageriet menes ligeledes at være indblandet”    Forslag “Anklagemyndigheden bør løsrives fra regeringen og flyttes fra den udøvende magt. I stedet bør den tildeles en uafhængig, selvstændig status. Ingen i regeringen skal efter forslager…

Bertolt Brecht

Flygtningens selvmord (Brecht

DANSK Flygtningens selvmord   Jeg hører, at du har løftet hånden mod dig selv for at foregribe slagteren. Forvist gennem  otte år ser du  fjendens fremgang Endelig presset til en uoverstigelig grænse Har du overskredet noget, der kan overskrides?   Imperier falder. Bandelederne går som statsmænd. Du kan ikke længere se folkene under pansret. Så fremtiden ligger i mørke, og…

Sønderborg setr fra havnen

15. januar til 15. februar: Fra 1/2 time længere dag til 2 1/2 time

Om dagen den 15 januar i Sønderborg 15 januar står solen op klokken 8.36.  Den går ned klokken 16.24 Det giver en dagslængde på  7 timer og 48 minutter. Dagen er siden. vintersolhverv steget med 34 minutter. I forhold til 14. januar er dagen blevet 2 minutter og 40 sekunder længere. Tilvæksten i den afledte funktion Tilvæksten i anden er…

SKILT DPO

Svigter de kommunale DPO’er deres pligter?

Hvad er en DPO   DPO’en – skal være god til forvaltningsret DPO’ens position i en kommune adskiller sig væsentligt fra private virksomheder af omtrent samme størrelse. Det skyldes flere forskellige regelsæt. Offentlige myndigheder har pligt til at træffe saglige afgørelser, der hviler på et sandfærdigt grundlag. Det handler om principperne om legalitet og oplysning .  Borgeren må aldrig udsættes for…