Jeg er folkepensionist, cand. scient. pol. og bor i Sønderborg “og da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget, og færre for lidt.”

Jeg er født i 1950, cand. scient.pol og bor i Sønderborg. Min hovedinteresse danser mellem politik og jura. Magt korrumperer; vi ved måske ikke præcist, hvad "demokrati" er, hverken som noget vi har eller noget vi stræber på at etablere. Vi skal beskytte borgeren mod vilkårlig magtudøvelse. Jeg opfatter det som givet, at i et solidarisk samfund skal vi altid bekæmpe fattigdom Jeg er medlem af Alternativet. Hvad jeg skriver her, er på egen regning.

Kender du salmen “Det dufter lysegrønt af græs”? Hvor kom den lige fra? Gerhardt?

  Det ser ud til, at jeg skal spise en pinseand. Med andre ord er det sangbladet fra gustjenesten, der måske ved en fejl er kommet til at kreditere den tyske version til Paul  Gerhardt. Salmen i den tyske udgave findes ikke i de tyske salmebøger. Det er næppe en tilsigtet fejl, ikke en fake. Vi skrøbelige mennesker tager hele…

Byrådsssalen i Sønderborg

Geometrien i strafferettens nye udstødelse: radikal, ekstrem, mv.

  “Ekstremisme, radikalisering, sympatisør, social kontrol “     Jeg er blevt bedt om at uddybe en kommentar på Facebook. Jeg skrev kort, at jeg er sympatisør, ekstremist, radikaliseret. Men md adressen “demokrati”.. Ethvert samfund har sine normer, sit værdigrundlag. Et sindrigt system med strafferetten i den ene ende og blidere normer med tilhørende små belønninger og straffe lærer folk…

Landbrugsminister Jacob Jensen

Er nye dyrevelfærdsregler ekspropriation?

Vildledte Jacob Jensen? Her er mit spørgsmål Kære Jacob Jensen! For et par måneders tid fremstod det i medierne, som om du mente,, at påbud om fremtidige regler for staldindretning af hensyn til dyrevelfærd utvivlsomt ville påføre staten en betydelig erstatningsforpligtelse, fordi der efter din opfattelse skulle være tale om ekspropriation. Da der blev stillet spørgsmål til dette, fremstod det…

PARAGRAFTEGN

Brev 2 til Sophie Løhde om bekæmpelse af løgnagtighed i kommunal forvaltning

  Kære Sophie! Jeg ved godt, at “saglighed” og “oprigtighed” måske er fremmedord i nogle dele af den offentlige forvaltning. Men jeg vil så gerne have dig til at fremme disse emner.  Derfor har jeg skrevet et indlæg til dig via borger.dk Vil du ikke nok være sød at slå at slag for at få genindført saglighed i kommunal forvaltning?…

PARAGRAFTEGN

Når forvaltningen lyver – hvad så?

      Forbedring af retssikkerhed i kommunerne ”Familieafdelingen må ikke lyve, men der er ingen, der kan beskæftige sig med, om den lyver, bortset fra  familieafdelingen selv. Forslaget kort Hver dag er der mennesker, der udsættes for dybt krænkende afgørelser. Afgørelserne træffes typisk af kommunen, eller de organer, der optræder i ankesager. Krænkelserne kan være lovlige eller ulovlige. Artiklen…

Foto asf Sophie Løhde. Langt hår, rød trøje

Henvendelse til Sophie Løhde: Stop løgnagtighed i kommunal forvaltning

  .Om løgne i offentlig forvaltning.   Jeg har skrever således  til Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde. Kære Sophie Løhde. Tiltroen til vores offentlige forvaltning bygger på, at der altid træffes afgørelser på et sandfærdigt, relevant og sagligt grundlag. Hertil hører, at de borgere, der udsættes for sanktioner, også føler sig hørt og forstået.Det vil jeg opfordre dig til at…