Theresa Scavenius og Jantelovgivning på Borgen

c

Social kontrol og systemkonformitet på Borgen

 

 

Fotografi af Theresa Scavenius - sådan en okker-hudfarvet baggrund,. Portrætformat Mette Hald Foto

Theresa Scavenius, Mette Hald foto

 

Theresa Scavenius  (TS)  har fået masser af omtale her i april måned. I en tid, hvor Alternativet har svært ved at bryde igennem pressens lydmur, er hun en undtagelse, og hvis Simon Spies’ gamle ord om, vurderet på reaktionerne, at dårlig omtale er bedre end ingen omtale, så skulle det være helt fint. Spørgsmålet er for mig, om reaktionen på hendes bemærkninger flere steder ikke er berettiget.

Du kan læse en artikel der dækker hendes synspunkt og reaktionen nogenlunde her 

 

Jeg ved ikke, hvad der er sket på et bestemt møde i Folketingets Klima- og Energiudvalg, men temaet har været Klimarådets rapport, som blev udgivet fornyligt.   Når jeg starter med substansen, skyldes det, som jeg forstår TS, at det er den, det hele handler om.

Det er ikke vanskeligt at læse den ydre situation sådan, at regeringen stod underligt presset for at indtage en passivt-medprioriterende position i forhold til andre ting på dagsordenen, som SMV – partierne er enige om.

TS har ønsket – tror jeg – på mødet at tage initiativer for at leve op til klimamålene  i lyset af den nye rapport.  Det indebærer en form for konfrontation med eller mod regeringsflertallet og de partier, der nedprioriterer den grønne omstilling. Alternativet er fortsat det parti i dansk politik, der sætter den grønne omstilling højst på den politiske prioriteringsliste.

Jeg  forestiller mig, at i et lukket udvalgsmøde, hvor man efter nogles udvalgsmedlemmers  mening  ikke skal spilde tiden på den udadvendte profilerende situation. I sådan et  rådsorienteret udvalg skal tiden efter nogles mening ikke spildes på diskussioner, der burde finde sted i det offentlige rum.

Irettesættelsen og irritationen kunne tænkes at skyldes, at flertallet mener, at der ikke er grund til at spilde mødetid på prinipielle diskussioner. Udvalget skal forberede lovgivning, og internt handler det om nye paragraffer. Her skal tiden nok ikke spildes på overflødig principsnak.

Vi har alle læst og hørt om, at når man er ny politiker på borgen, så skal man først lære stedets adfærdsnormer at kende. Set i det lys er det underligt, at DR vælger Pia Kjærsgaard, som den der sætter TS på plads. Pia Kjærsgaard er i mine øjne ingen moralsk dydsvogter, og i det omfang hun skulle være skolegårdens overmoppe, er hun mere en del af det problem, Theresa påpeger, end en del af løsningen.

– Folk bliver meget sure. De siger i en højrøstet tone, at nu skal jeg stoppe med at tage så mange initiativer. At jeg ikke skal drille dem. At det er flabet af mig at sige, at vi som udvalg skal tage nogle initiativer. Og de siger også, at jeg ikke behøver at sige de ting, når der ikke er kamera på, siger Theresa Scavenius

Med andre ord udøver nogle i udvalget social kontrol,. Theresa skal sættes på plads, fordi udvalgets systemkjonforme flertal mener, at arbejdet i udvalget ikke handler om de dele af substansen, Theresa ønsker at inddrage i lovgivningsarbejdet, men skal forholde sig mere snævert til de forhold, der ligger på bordet i forvejen.

 

Therese er forsker med stor indsigt på udvalgets område. Hendes værdiorientering som klimakæmper må være kendt af de andre medlemmer.

Uanset, om de forslag, der drøftes i udvalget, er forholdsvis regeringskonforme, så er Theresa også kendt for at kritisere embedsværkets mere eller mindre manipulerende og politisk inspirerede virkelighedsfremstillinger. Kort sagt er hun i hvert fald i nogle sammenhænge ude efter embedsværkets saglighedsforpligtelse – den som vi somme tider kalder oplysningsmaksimen.  og navnlig det aspekt af det, der i en artikel af juraprofessor Sten Bønsing  i Juristen fra 2017 ligefrem blev benævnt: “Sandhedspligten“.

I det omfang, Theresa er stødt på en mur af social kontrol overfor en overlevet norm, efter hvilken det er forbudt at skælde embedsbærkets virkelighedsbeskrivelser ud, så vil jeg bakke hende meget op.

Vi er desværre på alle mulige områder ude over den tid, hvor embedsværkets virkelighedsbilleder er “objektive” og uden diskussion overholder sandhedspligten, som også fremgår af  Kodex VII – SYV CENTRALE PLIGTER., så må udvalget kunne sætte eventuel politisk-manipuleret virkelighedsfremstilling være en del af emnet på bordet. :

 

Ingen over folketinget. Og slet ikke i dets udvalgsmøder.

I

 

 

Website | + posts

Privat seniorforsker, cand. scient., pol Aarhus University 1982

orcid.org/0000-0002-0533-0231

Published: "Kommuner, Regressionsanslyser og Bloktilskid 1982
Fuldmægtig, Ribe Kommunes Borgmesterkontor 1982-83
Fuldmægtig, Arbejdsmiljøinstitutrewt 1983-85
Fuldmægtig, Privatbanken 1985-87
Budget- og Planlægningschef Aktivbanken i Vejle 1987-90
DSB- Økonomikonttoret 1990-92
IT-sikkerhedsmedarbejder og -leder, 1992-1999
IT-revisor ISACA 1999-2000
Stifter og medejer af Nensome Security 2000-2003
Diskettedrevslås
Opfinder af metode til sikker sletning afdata på harddiske, patent
Fuldmægtig, Grønlands Selvstyre 2013-15
Konsulent i Persondatasikkerhed 2015-17
Timelærer i forvaltningsret ved Grønlands Universitet Nuuk 2015-17
Underviser i forvaltningsret ved Ledelsesakademier Nuuk 2016
Folkepensionist

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *