Mikael Hertig smidt ud af Jobcentrets Ofre og hvad så?/ opdateret

Sådan gik det til

Kim Madsen, hævet pegefinger

Kim Madsen: Dem, jeg ikke er enig med, uanset hvilken detalje, blokerer jeg

Af Mikael Hertig, forhåndværende økonomisk og juridisk konsulent for Jobcentrenes Ofre.

 

 

Vi ved vist alle, at Kim Madsen selv i småting ikke tåler modsigelse. Han havde en dårlig nat mellem fredag og lørdag, og det endte med, at han efter mange års godt samarbejde har smidt mig ud af Jobcentrets Ofre. Han er jo gruppens diktator. Så det bliver til en hurtig politiforretning, dog uden peberspray, at blive kylet ud.

 

 

Det til at starte med mest overraskende er, at det hele for mig at se så ud til at have handlet om teknikaliteter, som jeg i tillid til manden troede, han ikke havde  kontrol med.

Jeg er efter lang tids fravær med forsøg på at komme med op på min gamle profil – blandt andet som ansvarlig for en engelsksproget side “Greenland” med 17.000 medlemmer – kommet til det resultat, at de små Phillipinerdrenge, der overvåger fællesskabsreglerne, ikke var til sinds at åbne for mig igen.

Så jeg brugte en anden mailadresse og åbnede en ny profil og kom pænt tilbage på Facebook. Jeg blev også pænt modtaget af Kim Madsen, men der skulle hurtigt vise sig at opstå et teknisk problem på Jobcentrets Ofre, som ikke opstod andre steder: Alle mine kommentarer – ikke opslag – blev afvist.

Til at starte med troede jeg, det var en særlig sanktion.fra gruppens administratorer – i andre grupper havde jeg jo ikke det samme problem.

Set med Kims øjne var det træls, for han begyndte at godkende mine mange kommentarer manuelt. Jeg har fuld forståelse for, at det kunne han ikke blive ved med, han er jo en travl mand.

Jeg beskyldte ham faktisk ikke for at lyve, men sådan læste han det nu.

 

 

Han begyndte mod bedre vidende at fremsætte falske påstande.

Kim Madsen: "Hvis du kan slå op, kan du også kommentere"

Kim Madsen:; Hvis du kan slå op, kan du også kommentere

Han skriver fejlagtgt:

 

“Når du kan lave opslag, så kan du også kommentere”

Det er underligt, for Kim Mafsen har hele tiden kendt problemet og rettet det. Han har set, at jeg kunne lave opslag, men ikke kommentere.  Han har kendt og erkendt det problem i dagevis.

 

Den næste del af forløbet ser du her: Bemærk det udgrånede, tydeligt afviste. Sådan så det ud for mig, men formentlig har Kim ikke det samme billede, der beviser, at jeg ikke kan kommentere. Men han kender problemet fra stribevis af andre tifælde.

Og nu går han ekspellationsmåde. Han vil have mig til at trække påstanden om, at alle.mine forsøg på at kommentere tilbage.  Da jeg ikke kan det, går han til kort proces. Han er jo gruppens ubestridte diktator.  Så farvel

 

 

Skærmbilledet viser hvordan jeg bliver blokeret og også, at min kommentar bliver afvistt

Se godt på dette billede.
Det fortæller hele historien.

Madsens fejllæsninger:

 

Mikael Hertig: “På en måde skriver Kim Madsen, at jeg lyver”

Det vender Kim Madsen til en påstand fra mig til ham om, at han skulle lyve.
Men. det er jo ikke det, der står. Men impulsiviteten overtrumfer her evnen til at læse indenad.

Så viser ser jeg det grånede element, hvor min kommentar bliver afvist.
Det er ikke andet end simpel bevisførelse, så han kan se, hvordan min skærm ser ud,
når en kommentar afvises automatisk.

 

Kim Madsen.  “Blokeret de næste 30 dage

Dernæst skriver Kim Madsen, at han aldrig har blokeret mig. – på min side se kommentarsporet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Det levende liv på Facebook – Jobcentrets Ofre

Kim Madsen er en fascinerende personlighed, en ener i dansk politik. Med stor iver og entusiasme har han kastet sig ind i en vigtig kamp for kontanthjælpsmodtagernes vilkår i det danske politiske system.

Mere end nogen anden har han peget på hulheden i et dansk social- og beskæftigelsespolitik, hvor der ikke er råd til at betale førtidspension til mennesker, der på grund af langvarig sygdom slet ingen mulighed har for at forsørge sig selv gennem lønnet arbejde. Man holder dem i ussel fattigdom på kontanthjælp i årevis. Formentlig mener man på Slotsholmen, atr det vil være for dyrt med fx 50.000-100.000 flere førtidspensionister om året.. Det svarer til en nettoudgift for de offentlige kasser på 3,6 til 7,2 mia kroner ekstra om året. Beløbets størrelse er nok til, at Slotsholmen instinktivt bakker op om meget stor tilbageholdenhed med at lade kommunerne lukke op for pengekassen.

Uretfærdighederne tårner sig op, og det er mere end nogen anden KimMadsens fortjeneste at pege på denne situation. Men juridisk burde Jobcentrene rette sig efter gældende lov, og tildeling af fleksjob og førtidspension skulle i princippet være styret af retsgrundsætningen om saglighed i udøvelsen af forvaltningens afgørelser. Temaet i hver eneste sag er sat op til  det, der skulle have været en juridisk saglig afgørelse. Men det er et skuespil, hvor økonomien sejrer over sagligheden.

Mit samarbejde med Kim Madsen begyndte for 5 år siden, og jeg bilder mig ind, det har været godt for os begge, mens det varede. Jeg har hele tiden godt kunnet se, at han har et problem med sit meget store ego. Det er ham, der bestemmer. Og jeg har undervejs med en vis undren set, hvordan han gør kort proces og sparker andre ud af folden.

Det har af og til fået mig til at indse, at den dag, Kim Madsen enten går helt fra snøvsen eller stiller træskoene, så er Jobcentrenes Ofre færdig. Det problem er kæmpe stort. For slægter følger slægters gang, også når det handler om fremtidens kommende invalider og kontanthjælpsmodtagere uden udsigt til arbejde under nogen omstændigheder.

En af svaghederne ved det nuværende Jobcentrenes Ofre er, at der reelt ikke er nogen forening med alle de fordele og ulemper, det fører med sig. Der er en ultralille forening af håndgangne mænd og kvinder, der alle samler sig om den store leder. Besværet med organisering, indre magtkampe, revialisering osv, der hører foreningslivet til, navnlig når det bliver politisk, det slipper man helt for. Alt der demokrati er til besvær, som Mao sagde til Poul Hartling.

Netop fordi ærindet er så relevant og udadvendt, så ser de fleste af os bort fra det, lige ind til den dag, hvor diktatoren sparker en ud. Det hedder simpelthen kort proces.

 

 

 

Mikael Hertig

Mikael Hertig

En ligegyldig historie?

 

 

 

Jeg bliver smidt ud  på røv og albuer som af en dørmand., og det er lidt upassende efter mange års konstruktivt samarbejde. Jeg må slikke mine sår og er ked af det. Deltagelse i Jobcentrets Ofre og samarbejdet med mange mennesker, jeg som partsrepræsentant har prøvet efter min evne at hjælpe i fx førtidspensionssager har givet mig en dyb praktisk indsigt dels i Jobcentrenes ulovlige praksisser, dels i den jura, de burde have behersket der. Jeg skriver jo på en afhandling om emner, hvor disse erfaringer indgår.

Det er ukendt for både Kim Madsen og mig, hvorfor jeg er afskåret fra at kommentere  i Jobcentrets Ofre. Til at begynde med var Kim og jeg enige om, at det sker, Det gik efterhånden op for mig, at det gælder enhver kommentar, jeg prøver at sætte ind. Kim har vist kunnet rette det, så kommentarerne. kom på, men det stjal hans tid.

 

 

En dårlig dag for Kim Madsen og en dårlig sag
Men hvad nu?

 

I mit stille sind kan jeg godt se fordelen i,. at gruppen ledes af fyrste, der med ubestridt stort naturligt talent kører biksen. Jeg ved ikke præcist, hvor mange gode folk, der fremsatte kritik og er blevet hældt ud for at sige fyrsten imod. Der er en kæmpe fordel forbundet med, at hans værdikompas på det centrale område – Jobcentrenes forfølgelse af sagesløse syge mennesker – er fælles gods.

Der er for mig ingen tvivl om, at Kim Madsens kommunikative evner er enorme, og at han i al sin tilsyneladende bombastiskhed har inspireret, vakt håb til live og sat politisk dagsorden. Det vil han og hans personligt styrede gruppe kunne fortsætte med. Jeg ønsker ham held og lykke.

Men vi, der blev hældt af brættet, er jo ikke nogen samlet gruppe. Vi prøver at repræsentere de aktivitetsparate hver for sig. Nogle af os vil ikke engang tage penge for det. Men vi gør det langt bedre i samarbejde end udenfor.  Kim Madsens person er ikke sådan en “primus inter pares”, der sidder og forhandler positioner og sådant i foreningssammenhæng. Han er umiddelbar, spontan og hurtig.

Hvem er hans efterfølger?

Problemet med Jobcentrets Ofre1Jobcentrets Ofre er en gruppe på Facebook er, at hvis han bliver ukampdygtig, så kan gruppen næppe overleve ret længe. Han er en lonely rider.

Kim Madsen har ikke, hvad man i erhvervslivet kalder en “exit-strategi”, han kan ikke sikre, hvad har han skabt, så andre kan tage depechen fra ham.

Jeg går i tænkeboks, for jeg vil savne gruppen. Noget skal der ske.

 

 

Hver Facebookgruppe har sit eget nummer. Jobcentrets Ofre ser for mig sådan ud. Kontroller gruppernummeret. Sådan ser det ud, hvis man er blokeret.

Skærmbillede, set fra Mikael Hertig side: Blokeret

Skærmbillede set på Mikael Hertigs computer

 

 

 

Kim Madsen kommenterer  dette indlæg:

Kim Madsen, hævet pegefinger

Kim Madsen: Dem, jeg ikke er enig med, uanset hvilken detalje, blokerer jeg

Du er en forvirret gammel mand som kun ønsker at høre sig selv. Du har ALDRIG været blokeret fra Jobcentrets ofre.

Dit opslag om at jeg lyver gjorde udslaget.

Derfor klnkluderede jeg at jeg var nødt til at sætte opslagsgodkendelse på- for i vores regelsæt skrevet af vores medlemmer står der klart og tydeligt at personangreb, mobning af medlemmer eller admins – udløser opslagsgodkendelse eller blokering.
Du blev aldrig blokeret.
Nu udstiller du dig selv som en fugleunge der kalder på sutten.
Det kan jeg kun beklage

 

Mikael Hertig svarer:

Tidsfølgen er omvendt. Du manipulerer vildt

Jeg har ikke fremsat personangreb, før det tekniske problem – som jeg troede det var, opstod.

 

Nu indrømmer du, til min meget store overraskelse, før noget problem overhovedet oppstod,
at du uden at meddele mig det havede slået en form for kommentargodkendelse til. Det er altså dig, der svigsgtigt har fundet på af egen drift at nægte mig at sætte kommentarer på mine egne eller andres opslag?

Trumfen er, at du heller ikke læser indenad, hvad jeg skrev.
Da jeg er blokeret helt nu, kan jeg ikke længere gå ind og læse eller påvise noget som helst.
Men d skærmbilleder, som ligger i min artikel, vil nu blive opdateret yderligere.

Du er impulsiv. Det kan være mægtig fint, men lige nu er du en  utrolig uligvægtig  persomm hvis fremstillinger bliver mere og mere opdigtede.

,

 

 

Fodnoter

  • 1
    Jobcentrets Ofre er en gruppe på Facebook
Foto af Mikael Hertig
 | Website

Privat seniorforsker, cand. scient., pol Aarhus University 1982

orcid.org/0000-0002-0533-0231

Published: "Kommuner, Regressionsanslyser og Bloktilskid 1982
Fuldmægtig, Ribe Kommunes Borgmesterkontor 1982-83
Fuldmægtig, Arbejdsmiljøinstitutrewt 1983-85
Fuldmægtig, Privatbanken 1985-87
Budget- og Planlægningschef Aktivbanken i Vejle 1987-90
DSB- Økonomikonttoret 1990-92
IT-sikkerhedsmedarbejder og -leder, 1992-1999
IT-revisor ISACA 1999-2000
Stifter og medejer af Nensome Security 2000-2003
Diskettedrevslås
Opfinder af metode til sikker sletning afdata på harddiske, patent
Fuldmægtig, Grønlands Selvstyre 2013-15
Konsulent i Persondatasikkerhed 2015-17
Timelærer i forvaltningsret ved Grønlands Universitet Nuuk 2015-17
Underviser i forvaltningsret ved Ledelsesakademier Nuuk 2016
Folkepensionist

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *