“Vi skal presse dig, til du bryder sammen”

Af Lisbeth Riisager Henriksen, Aarhus
Lisbeth Riisager Henriksen er cand. mag.

Foto af Lisbeth Riisager Henriksen

Lisbeth Riisager Henriksen (foto fra Facebook)

 

 

EFTERLYSNING AF SYGE, DER HAR OPLEVET AT BLIVE SYSTEMATISK PRESSET AF ET JOBCENTER, OG SOM HAR DOKUMENTATION DERFOR

Den 12. februar 2023  skrev jeg et opslag på baggrund af, at speciallæge i psykiatri Niels-Anton Rasmussen i et radioprogram på P1 27. december 2022 havde udtalt, at jobcentersystemet medvirker til at gøre hans patienter endnu mere syge.

Han fortalte, at mange af hans patienter kommer fra jobcentre, hvor de bliver unødigt meget presset. Nogen oplever endog at få at vide af de ansatte: “Vi skal presse dig, til du bryder sammen.” Se opslaget her:

Udbredt praksis ?

Der er efterfølgende flere, der har bekræftet over for mig, at det er en udbredt praksis i kommunerne at presse klienterne på denne måde. Det passer også ind i det billede, som Psykiatrifonden og Sind tegnede efter deres store undersøgelse af sygemeldtes møder med jobcentersystemet i 2019.

Og det passer med det billede, som syge borgere i tusindtal, en række andre læger, psykologer, jurister, socialrådgivere, patient- og handicapforeninger, forskellige fagforeninger m.fl. har vidnet om i årevis.

Jeg undrer mig over, hvordan man så mange steder og med så mange forskellige medarbejdere i kommunerne over en årrække kan erfare en næsten enslydende ordre om at presse klienterne.
Hvor og hvornår stammer denne ordre fra? Stammer den fra bestemte udvalg/personer i KL? Gælder den i alle kommuner?
Hvis KL faktisk har udstedt ordren, ville det være på sin plads at få det udredt, så offentligheden kan få kendskab til det. Det bør indgå i den aktuelle debat om den fremtidige beskæftigelses- eller socialpolitik, som, den nye SVM-regering siger, den vil reformere.

Men der er brug for dokumentation for at få et medie til at skrive en historie om sagen. Det vil sige: lydoptagelser, referater eller andre noter, der direkte indeholder sådan en ordre om, at sagsbehandleren eller anden kommunalt ansat i tilknytning til en sag i jobcentret er blevet pålagt at presse syge borgere, til de bryder sammen, evt. direkte har udtalt at de skal gøre det.

Hvis du som sygemeldt har erfaret et jobcenter fra så brutal en side, og du ligger inde med sådan dokumentation, hører jeg gerne fra dig på lisbeth.riisager@gmail.com. Skriv så kortfattet som muligt om netop pressionen, skriv hvilken kommune det drejer sig om, hvornår udtalelsen er fra, og husk dokumentationen.
Når du skriver til mig, giver du mig i denne sammenhæng også tilladelse til at videresende din mail og dokumentation til en medieredaktion. Jeg har endnu ikke fået noget løfte om, at den tiltænkte redaktion vil bringe historien, men hvis journalisten ser dokumentationen, håber og tror jeg, at han vil lade sig overbevise. Det betyder ikke, at du behøver at stå frem i medierne ved navn. Alt det aftaler du selv med journalisten, hvis det bliver til en mediedækket sag.
Derudover er det, du skriver til mig, fortroligt.
På forhånd tak! Del gerne!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *