Advokaters muligheder i Børn- og UngeUdvalg – kalender….

 

 

[

Så skete det igen. Den advokat, jeg i årevis har samarbejdet med, får besked 4. januar om at møde op i et Børn- og Unge-Udvalg [BUU] 6. januar klokken 10 et fjerntliggende sted.
Respekten for Advokatens mulighed for at disponere sin tid eksisterer ikke. Efter loven skal der højst gå 7 dage, fra en formandsbeslutning bliver truffet, til  sagen forelægges BUU.

Skemalægningen af  møderne i BUU er rigide, og derfor kan der ikke tages andre hensyn.

Retssikkerhedmæssigt er konsekvensen, at en anden advokat, der ikke kender sagen, træder til i stedet. Forskellen på en grundigt forberedt advokat med kendskab til den konkrete lovgivning, en specialist, og en stedfortrædende stand-by er som at erstatte en elektriker med en arbejdsmand, der passer en rendegraver.

Hvad bliver der så ofret. Retssikkerheden for forældrene efter “Equality of Arms”, adgangen til fair rettergang.

Måske ville andre måder, herunder digitale, og hensyn til andre tider, gøre det muligt at sikre en bedre proces.

Så kan man måske mene, at i presserende sager kan det være svært. Blandt andet sidder der ud over dommeren i udvalget også to folkevalgte, der måske skal tage fri fra deres normale arbejde etc.  Så de praktiske hensyn er en del af opgaven, når møder i  BUU skal skemalægges.

Men retssikkerheden er forduftet.

Foto af Mikael Hertig
 | Website

Privat seniorforsker, cand. scient., pol Aarhus University 1982

orcid.org/0000-0002-0533-0231

Published: "Kommuner, Regressionsanslyser og Bloktilskid 1982
Fuldmægtig, Ribe Kommunes Borgmesterkontor 1982-83
Fuldmægtig, Arbejdsmiljøinstitutrewt 1983-85
Fuldmægtig, Privatbanken 1985-87
Budget- og Planlægningschef Aktivbanken i Vejle 1987-90
DSB- Økonomikonttoret 1990-92
IT-sikkerhedsmedarbejder og -leder, 1992-1999
IT-revisor ISACA 1999-2000
Stifter og medejer af Nensome Security 2000-2003
Diskettedrevslås
Opfinder af metode til sikker sletning afdata på harddiske, patent
Fuldmægtig, Grønlands Selvstyre 2013-15
Konsulent i Persondatasikkerhed 2015-17
Timelærer i forvaltningsret ved Grønlands Universitet Nuuk 2015-17
Underviser i forvaltningsret ved Ledelsesakademier Nuuk 2016
Folkepensionist

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *