Oplæg til Alternativets økonomiske politik

Hvad er det for et samfund, vi vil have?

 

“Der er ingen objektiv økonomisk politik”

Billede fra Nationalbanken, interiør (Nationalbankens eget foto)

Trappeløb forhallen, Danmarks Nationalbank, Bankens eget foto

 

Danmarks økonomi defineres af en dyne af vismænd, eksperter, professorer, modeller og regnestykker. Som regel er diskurser og narrativer pakket ind i en dyne af ekspertise, der afkobler hver almindelig borger for at deltage i diskussionen.

Nationaløkonomi og økonomisk politik er pakket ind i ekspertise.  Men det er politik. Økonomisk politik forstået som de dispositioner, der  påvirker landets økonomiske situation i det lange eller mellemlange løb, drukner i teknikaliteter, professorter og CEPOS. Prrssens dækning er præget af mikrofonholderi. Artigheden har. en klar tilbøjelighed til knæfald for den postulerede eksperise.

På den baggrund er det tæske nødvendigt at slå en simpel kendsgerning fast, midt i al den indviklede ekspertise:

Hvis vi ikke ved, hvilket samfund vi ønsker os politisk, findes der ingen økonomisk politik, der kan tjene vores bevægelse i den ønskede retning.  Der er ingen objektiv økonomisk politik. 

Derfor er der heller ingen eksperter, der bare objektivt kan fortælle, hvilken politik regeringen bør føre.
Vi er jo uenige i dansk politik. Nogle vil gøre de rigeste endnu rigere, andre holder sig til Grundtvigs ord:

Maleri af Grundtvig med Ridderkors

Maleri af Grundtvig

“..og da har i rigdom, vi drevet det vidt,
når få har for meget og færre for lidt”

Tag ikke fejl. Vi er ikke enige, heller ikke på det første spørgsmål. Er det overordnede mål det rigest mulige Danmark, eller vil vi bekæmpe fattigdom?

 

 

Foto af Mikael Hertig
 | Website

Privat seniorforsker, cand. scient., pol Aarhus University 1982

orcid.org/0000-0002-0533-0231

Published: "Kommuner, Regressionsanslyser og Bloktilskid 1982
Fuldmægtig, Ribe Kommunes Borgmesterkontor 1982-83
Fuldmægtig, Arbejdsmiljøinstitutrewt 1983-85
Fuldmægtig, Privatbanken 1985-87
Budget- og Planlægningschef Aktivbanken i Vejle 1987-90
DSB- Økonomikonttoret 1990-92
IT-sikkerhedsmedarbejder og -leder, 1992-1999
IT-revisor ISACA 1999-2000
Stifter og medejer af Nensome Security 2000-2003
Diskettedrevslås
Opfinder af metode til sikker sletning afdata på harddiske, patent
Fuldmægtig, Grønlands Selvstyre 2013-15
Konsulent i Persondatasikkerhed 2015-17
Timelærer i forvaltningsret ved Grønlands Universitet Nuuk 2015-17
Underviser i forvaltningsret ved Ledelsesakademier Nuuk 2016
Folkepensionist

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *