Ane Halsboe Jørgensen svigter enlige kontanthjælpsmødre opdateret

 

Er hun simpelthen katastrofalt uvidende?

18.000 mindre om året eller et tab på 1.500 kr. om måneden til den enlige kontanthjælpsfar eller -mor.

Læs her om inflation og tab i realindkomst. Kilden til beregningerne er Danmarks Statistik (gennemsnitstal)

Tendensen er retvisende, men de absolutte tal kan være misvisende.

 

Ane Halsbor-Jørgensen

Ane Halsboe-Jørgensen
Marie Hald foto

Kriseårene med høj inflation har undergraver købekraften hos de allerfattigste. Det gælder også de enlige mødre. De allerfattigstes købekraft er reduceret med omkring 15 %, uden at dette tab på nogen måde er kompenseret. Men ministeren på området, Ane Halsboe Jørgensen, fremturer med en total illusion om, at når nu inflationen er lav, lader i sin retorik som om, at så er tabet vel på en eller anden måde udlignet. Det er det ikke. Tabet er markant, og selv det såkaldt midlertidige børnetilskud er faldet væk. I sin uendelig arrogance, der nærmer sig det skamløse, henviser hun til ordninger, der vistnok træder i kraft 2025.
Mødrene kan ikke leve i mellemtiden. Alting er steget. Købekraften er faldet dramatisk.

Siden 2019 er det almindelige prisindeks steget med 17 % – points.  Den midlertidige hjælp og loven om den kom til, før inflationen for alvor satte ind. I perioden fra august 2019 til nu (oktober 2023) har den almindelige enlige forsørger på kontanthjælp allerede tabt 1525 kr om måneden på inflationen. Der er ingen inflationsdækning.  Tab i købekraft efter skat er 12 %. Målt før skat er tabet 17 %.. Det gennemsnitlige årlige bruttobeløb er på ca. 150. 000 kr. for alle kontanthjælpsmodtagere.

Og så påføres de altså et tab på  ca. 18.000 kr årligt.

Beregningerne er skønsmæssige ud fra Danmarks Statistiks gennemsnitstal. De absolutte tal kan derfor være forkert angivet, mens tendenserne er fælles for perioden.

Dertil kommer Halsboe med de forblommede vendinger om, at nu er inflationen jo faldet.

Hvor lidt kan man forlange af kendskab til sit eget område kan man forvente af en minister?

 

Skulle udbetalingerne have fulgt med prisudviklingen, ville en kontanthjælpsmodtager have fået mere end 2.000 kr mere om måneden

 

 

 

 

Foto af Mikael Hertig
 | Website

Privat seniorforsker, cand. scient., pol Aarhus University 1982

orcid.org/0000-0002-0533-0231

Published: "Kommuner, Regressionsanslyser og Bloktilskid 1982
Fuldmægtig, Ribe Kommunes Borgmesterkontor 1982-83
Fuldmægtig, Arbejdsmiljøinstitutrewt 1983-85
Fuldmægtig, Privatbanken 1985-87
Budget- og Planlægningschef Aktivbanken i Vejle 1987-90
DSB- Økonomikonttoret 1990-92
IT-sikkerhedsmedarbejder og -leder, 1992-1999
IT-revisor ISACA 1999-2000
Stifter og medejer af Nensome Security 2000-2003
Diskettedrevslås
Opfinder af metode til sikker sletning afdata på harddiske, patent
Fuldmægtig, Grønlands Selvstyre 2013-15
Konsulent i Persondatasikkerhed 2015-17
Timelærer i forvaltningsret ved Grønlands Universitet Nuuk 2015-17
Underviser i forvaltningsret ved Ledelsesakademier Nuuk 2016
Folkepensionist

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *