Ateistisk idioti? Opdateret.

Vor Frelsers Kirke i Nuuk (agikalcv)

Vor Grue Kirke, Domkirken i Nuuk

 

Hvad vil det sige at være troende? Og hvad vil det sige at være ateist?

3. Januar 2024

 

“Idiot” er oprindelig et græsk ord, der betyder “privatmand Læs denne artikel: https://www.merriam-webster.com/dictionary/idiot. Min påstand er ikke, at alle ateister er idioter – hverken i den klassiske eller i moderne forstand. Derimod findes der eksemplarer af troende ateister, hvis ideer om, hvad andre tænker, befinder sig imellem tvangstanker og vrangforestillinger. 

 

“Hvad vil det sige at være troende? “

Spørg man mig direkte, så vil svaret være noget i retning af: “Jeg ved det ikke!”.  Jeg ved jo ikke engang, hvor det, jeg oplever som mine egne tanker kommer fra, andet end fra den overleverede kultur, jeg lever midt i. Jeg er til gengæld sikker på, at størstedelen af mine tanker, forestillinger, herunder de moralske og politiske, kommer udefra, bliver bearbejdet lidt og så internaliseres, så jeg oplever dem som mine egne tanker.

Luther udfordrede ideen om menneskets frie vilje, men brugte i stedet udtrykket “den trælbundne vilje”.  I  simpel religiøs forstand kan det udlægges som en slags beskrivelse, efter hvilken Guds vilje (skæbnen?) går forud for individets vilje, jf. “thi dit er riget, magten og æren”.

I mere almindelig forstand er det filosofiske om  viljens frihed beslægtet. Selv de mest basale menneskelige handlinger bestemmes af drifter og behov: sult, søvn, sex er jo indbyggede, men  bestemt af selvet.

I almindelighed ser jeg ikke den store forskel mellem troende og ateist, og mon ikke Vorherre er ligeglad med, hvad folk selv mener, de tror eller ikke tror  på.?

 

Kong Frederiks kirkegang

 

Det spørgsmål poppede op på min personlige Facebook-side, fordi jeg i anledning af det forestående tronskifte foreslog den kommende konge og dronning, at de indimellem skulle gå i kirke.

Jeg lider nemlig af en forestilling om, at Frederik ikke er særlig kirkevant. Helt ærligt: Det kan vise sig at være forkert, for jeg ved det ikke. Men den ellers allestedsnærværende royalpresse har ikke så ofte afbildet ham og hans hustru i kirkelige omgivelser andet end ved særlige lejligheder, hvor det for mig fremstod, som om de var indbudt. Men da deltagelse i søndagsgudstjenester næppe er hot stuff i den royale presse, så er det velmente råd måske overflødigt. Men ikke desto mindre  skrev jeg del velmente råd : “Gå i kirke”. 

Kongen er kirkens overhoved. Han kan formelt set næppe skippe sit tilknytningsforhold til folkekirken uden at abdicere. Derfor er det måske en god idé at markere det ved, at han af og til – sådan en tre-fire gange om året – dukker op til en almindelig højmesse, syntes jeg.

 

Så kom Peter med sin ateistiske dagsorden

 

 

Den slags bemærkninger har åbenbart en vis tiltrækningskraft på nogle af dem, der tror, de ikke tror: ateister. Ateister har oven i købet om ikke en menighed, så et “Ateistisk selskab”. Her mødes de formentlig regelmæssigt, sådan mindst en tre-fire gange om året, og så dyrker de deres ateistiske forestillinger. Jeg kender ikke deres ritualer. Synger de sange, spiser de? Jeg ved det ikke. Men i mine vilde fantasier forestiller jeg mig, at de i hvert fald taler meget om os primitive, der går rundt i levende live og i vore bilder os ind,  at Maria blev gjort gravid som jomfru, og som derfor sad i løn og fødte himlens kongesøn. Sådan altså i virkeligheden, omtrent år 0. Og så videre. Se dialogen nedenfor.

Facebook og de andre sociale medier er steder, hvor man lynhurtigt som en “Spielverderber” kan stjæle en dagsorden og få et opslag med indirekte adresse til Hans Majestæt Kronprins Frederik komme til at handle om noget andet.

For ved at skrive, som jeg gjorde, tiltrak jeg åbenbart en troende ateist, Peter Lützhøft,  som ville søge at forklare mig, hvor dum jeg er, og hvor primitiv min religiøse tro er, som den ser ud for ham.

Det lykkedes ham ikke efter min mening at forklare mig, hvor dum, jeg i virkeligheden er. Den slags påstande går i almindelighed let død. Enten har PL  jo helt ret, og så er det forgæves, fordi jeg er for dum til at forstå det. Eller også tager han fejl, og så henvises han derved til Nationalmuseets afdeling for boomeranger.

 

Kort sagt .- han skriver det selv – er der for ham ingen forskel på tro og overtro. Og er man ikke overtroende, så kan man ikke være troende. Basta.

 

Dialogen – læs den endelig nedenfor – handler om, hvad han mener jeg tror på, og som han i sin udi egen indbildning mere avancerede forestillingsverden selv tager afstand fra. Lad os lige for god ordens skyld repetere dagens tema:

Listen med påstande om kristendom med videre, som han personligt ikke tror på, men som han hævder, jeg nødvendigvis må tro på (for ellers kan jeg efter hans mening slet ikke være kristen), er hans definition af, hvad kristentro er. Tror jeg på en anden måde end han vil have det, er min tro forkert. (Er jeg i virkeligheden ateist, men har ikke forstået det endnu? Skal jeg omvendes til den hellige ateistisk tro?)

Dermed kommer sagen til en pudsighed. Hans verdensbillede og værdigrundlag kan ikke udfordres på nogen måde, Det ligger klippefast, også når det handler om mit verdensbillede, min oplevelse af mig selv, mit værdigrundlag.

I det venstreorienterede miljø, jeg svømmer i, er det en undtagelse at være kirkegænger, folkekirkekristen. Men det plejer ikke at udgøre noget problem. Politisk er vi jo på bølgelængde.

 

Den ateistiske vrangforestilling

Jeg vil ikke udelukke, at der findes bogstavtro kristne, som bekender sig til viden om,  Mariae fødte Jesus uden på forhånd at være blevet penetreret på  ordinær vis, at Jesus faktisk gik på vandet ved Genesareth Sø, uden at den var frosset til eller tørlagt, at han rent faktisk kunne trylle vand om til velsmagende vin med et passende alkoholindhold, osv.

Den ateistiske trosanvisning for kristne handler om, at alle historierne skal være foregået sådan rent fysisk-håndgribeligt, for ellers kan man ikke tro på dem. Det lille problem opstår, når jeg som troende ser religiøse historier som myther, som beretninger, hvori der kan ligge forståelser og visdom indlejret i en mere abstrakt forstand.  Når en grønlænder skal besvare livets store spørgsmål, vil vedkommende som regel se sig selv som både kristen og til en vis grad åndetroende

 

Havets moder?

 

Skulptur ved vandkanten, lavvande. Nuuk Havets Moder

Skulptur af Havets Moder

Jeg forestiller mig, at hvis  Peter  præsenteredes for beretningen og skulpturen af Havets Moder, vil han opfatte historien og skuipturen som humbug, måske som en slags overflødig kunst.

Enhver inuk  vil se  en fortælling, der svarer på fx spørgsmålet om, hvor havdyrene kommer fra.  Det er en  fuldstændigt ligegyldigt, om pigens fader klippede hendes fingre af i virkeligheden eller ej. Det er derimod en til det latterlige grænsende defokusering. Meningen med de fra mund til mund overleverede fortællinger er, at der ligger en slags virkelighedsforståelse, en slags identitesdannende guddommeliggørelse af havdyrene, som grønlænderne tidligere i så høj grad levede af. Myten er af en art,  der gør den umulig at forstå som konkret håndgribelig faktisk begivenhed.

Om det så er over- eller undertro, ved jeg ikke. For adressen er for inuit en anden: Respekten for havdyrene, som giver føde til bygdesamfundet,  måske en påmindelse om, at mennesket selv er et dyreædende dyr, ligesom havdyrene.

Som jeg ser det, er det en mangel  ved socialistisk og marxistisk ideologi, at det nære liv i den lille gruppe, for eksempel kernefamilien, ikke rigtig indgår i den politiske analyse og stillingtagen. Nogle af menneskelivets grundvilkår holdes derfor ude af fokus, selv om vi nok har at gøre med noget af det mest fundamentale.

 

I det øjeblik, selvbilledet forvandles, så man ikke længere sit liv igennem er et lille skrøbeligt væsen på tidernes hav, men den rationelle, kontrollerende person, så bliver enhver form for kontroltab ikke alene ubærligt, men også fordærdeligt, fordi man jo uden at fatte det har gjort sig selv til Gud indtil videre.
Det er derfor ret ærgerligt, at religionsundervisningen i folkeskolen af og til kan blive så rudimentær, at store dele af befolkningen ikke rigtig har kendskab til kristen- og jødedom og til islam.

 

Godt nytår.

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

 

Dialogen

 

Paul Lützhøft

 “ Mikael Hertig som ateist mener jeg at kirken /tro er noget bullshit og et fortidslevn som holdes kunstigt oppe

Mener ikke at vi efter så mange år stadig har en stat der støtter dette hokus pokus luftkastel.”

MH

Paul Lützhøft Jeg har hørt den salme før. Men det sjove ved folk som dig er deres vildfarelser om, hvad de troende tror, de tror på.
Hvad er det helt præcist, du ikke selv tror på?

PL

 “ Mikael Hertig jeg mener så at det er de troende der er vildfarende
Tro er det samme som overtro
Altså tro er ikke viden men kun tro
Religion er og har været et værktøj til at tøjle befolkninger
Alverdens grusomhed er tilknyttet religion , de værste pt er de kristne zionister
Tro er en lille diagnose med grobund i en barnlig krøllet hjerne og er et aldeles uvirkelig fænomen med paranoid islæt
Forbundet med en helvedes masse selvhøjtidelighed 😉

MH

Kan du ikke selv se, at du – læs dit eget opslag – har en fast mening om, hvad du tror, de troende tror på. (overtro). Forholdet mellem tro og viden er beskrevet ikke bare i filosofien, men også i denskabelig sammenhæng.
Du vil definere, hvad jeg tror på! Det ved du intet om.
Og hvis jeg benægter din påstand, bliver du påståelig?
Derimod vil du ikke svare på det simple spørgsmål:”Hvad er det, du ikke tror på?
Jeg kan gætte mig til en slags svar: (men måske tager jeg fejl?):
Du afviser overtro som humbug.

Nu skal jeg så røbe dig: Det gør jeg også…

.PL

“Jeg tror ikke på at “jomfru” Maria ikke var jomfru
Jeg ikke på at Moses skilte vandene
Jeg tror ikke på at Jesus kunne helbrede spedalskhed ved berøring
Jeg tror ikke på Jesus kunne lave vand om til vin
Jeg ikke på Jesus kunne gå på vandet
Jeg tror slet ikke på Jesus genopstod og i øvrigt vil gøre det igen for anden gang når jøderne/ zionisterne får bygget et tempel på Tempelbjerget zion hvor det skulle udløse dommedag
Jeg tror overhovedet ikke på at en gud eksistere med alt den elendighed verden skaber
Jeg tror ikke på at Samson mistede sine overnaturlige kræfter da han blev klippet
I fortiden ofrede man et lam for tilbede en gud når det tordnede
I dag ved man godt hvorfor det tordner
At du ikke tror på overtro er jo et paradoks når tro og overtro er det samme lille punkt i hjernen der spøger
Du kender vel til hallucinationer ?
Og selvsuggestion ?
Så tror du sikkert også på clairvoianter ?og spøgelser?
Måske du også fornægter Darwin
Hvornår havde du forestillet dig at en gud skulle komme til mennesket når kloden er ca 13,7 milliarder år gammel og mennesker og dyr er kommet mange milliarder år efter
Vi bliver aldrig enige 🙄
Måske du skulle i din diskussions Iver og trang til forkyndelse følge en FB side der hedder ateistisk selskabs Forum
Der vil du møde nogle kristne der har forvildet sig med den tro de kunne omvende nogen 😂

Dialogen som spørgsmål og svar.

MH

Mikael Hertig

HVOR KOMMER ❤ ❤ ❤ KÆRLIGHEDEN FRA ❤ ❤ ❤

???????

Vi tager lige din sjove facitliste een gang til

Bemærk, at hvad PL skriver altsammen er påstande om hvad jeg personligt  mener/tror på.

PL :     “Jeg tror ikke på at “jomfru” Maria ikke var jomfru.”

❤
Det gør jeg heller ikke. Men det er jo mytolog Læs mere om mytologi her. https://da.wikipedia.org/wiki/Mytologi.
Tror du, at Ulven spiste kridt og læagde sig i bedstemors seng?
PL “Jeg tror  ikke på at Moses skilte vandene”

❤ Kender du nogen, tager det sagn bogstaveligt?

 

PL “Jeg tror ikke på at Jesus kunne helbrede spedalskhed ved berøring “

❤ De er mange mirakelbeskrivelser i Det Nye Testamente skulle bevise Jesu mana, hans urkraft. Beretningerne er – bortset til en vis grad fra Paulus jo ikke bevidnede. Jeg kender måske nogle, der tror på den slags i bogstavelig forstand. Jeg gør ikke.

PL   “Jeg tror ikke på Jesus kunne lave vand om til vin”.

❤
 Det bilder du dig ind, at jeg skulle mene?

Gu gør jeg da ej. Det er mytologi. Men det havde da været lækkert, skål !

 

PL:“Jeg ikke på Jesus kunne gå på vandet”

❤ Navnlig slet ikke, når der ikke var is på, og det foregik fra en båd

Du tror i din sjove fantasi, de troende skal tage mytologi for bogstavelige, virkelige  fysiske hændelser, ikke?  Men sådan tror jeg ikke.

 

PL “Jeg tror slet ikke på Jesus genopstod og i øvrigt vil gøre det igen for anden gang når jøderne/ zionisterne får bygget et tempel på Tempelbjerget zion hvor det skulle udløse dommedag”

❤ Der er naturligvis skrevet læssevis af artikler og bøger om genopstandelsen i kristen, herunder også i luthersk forstand.

Jeg vil ikke udelukke, at nogle af disse udlægninger kan forstås udelukkende meget bogstaveligt.

De fleste gør ikke. Jeg kan heller ikke genkende den pådutning, sådan som du fremlægger den.

PL “Jeg tror overhovedet ikke på at en gud eksistere med alt den elendighed verden skaber”
❤ Problemet du adresserer, hedder også “teodice”: (Guds almagt og det ondes problem)

Tankegangen, som jeg forstår din udlægning er, at hvis Gud “i virkeligheden” (hvad det så end er) var til, så ville verden have været meget mere paradisisk. (Før syndefaldet).

PL “Jeg tror ikke på at Samson mistede sine overnaturlige kræfter da han blev klippet.”
❤ De gammeltestamentlige myter er kendte.
De er jo fælles gods for kristne og jøder.

Der er heller ingen jøder, der tager disse myter alvorligt (bogstaveligt)

 

PL “I fortiden ofrede man et lam for tilbede en gud når det tordnede; I dag ved man godt hvorfor det tordner”
❤ I kirken ofres der ikke. KRISTNE OFRER SLET IKKE
❤ Ja, og for kristne af min slags er der aldrig noget dilemma mellem tro og videnskabelig viden

PL: “At du ikke tror på overtro er jo et paradoks når tro og overtro er det samme lille punkt i hjernen der spøger. Du kender vel til hallucinationer ? Og selvsuggestion ?”

🙂 Nu bliver du vidtløftig.. Skal jeg vride noget fornuft ud af, hvad du prøver at pådutte mig her, så mener du, at vrangforestillinger og vildfarelser er noget – på linje med din forestilling om min kristentro – som mennesket selv har fundet på?

Ja, religion og tro hører til i begrebsverdenen, ikke i den fysiske virkelighed. Ligesom bogstaver og tal og matematik og logik ikke findes fysisk i virkeligheden, men er en redskaber, vi bruger til at kommunikere og tænke med, forstå og forklare med. Sådan er tro også.

 ❤
PL.  “Så tror du sikkert også på clairvoianter ?og spøgelser? ❤
Dine vilde hallucinationer om min overtro blomstrer som hampeplanter.
PL “Måske du også fornægter Darwin”
❤ Når du nævner videnskabelige paradigmer og teorier, er der intet direkte problem, som nævnt ovenfor.
Dog blev Darwins lære brugt af andre forskere i racehygiejnilsk retning (eugenik)
De forlod de videnskabelige miljøer efter nazismen, men det er snarere et menneskerets- og etik-problem, der sådan set springer ud af både græsk filosofi og kristendom. Du er nok heller ikke for racehygiejne, vel?
.
PL “Hvornår havde du forestillet dig at en gud skulle komme til mennesket når kloden er ca 13,7 milliarder år gammel og mennesker og dyr er kommet mange milliarder år efter

Vi bliver aldrig enige 🙄

 

Problemet er, at det PL og jeg er uenige om, handler om hvad jeg personligt mener. PL mener noget andet om, hvad jeg tror og mener, end hvad jeg selv tror og mener. 

🙂 🙂 🙂 🙂
❤ ❤ ❤ ❤
Dit pådutteri om alle mine forestillinger  er nærmest grænseløst. Ingen af de fantasier ovenfor rammer.
Hvilken fantasiverden, du går og danner dig forestillinger om, men din påstand handler om, hvad jeg tænker, føler og forestiller mig.
Ovenikøbet om, hvad jeg mener i virkeligheden. I må nyde Jeres   sjove og underholdende fantasier om, hvordan andre tænker i hinandens selvoverbevisende og berusende ateistiske selskab, der er så fuldt af illusioner og vrangforestillinger, at det vil blive en ret stor opgave at berøver Jer dem.
Jeg omgås i dagligdagen ateister en masse, for det venstreorienteret – akademiske miljø, jeg færdes i er propfyldt af dem
.
Jeg sætter pris på deres selskab, ligesom jeg sætter pris på andres selskab i det hele taget.

Da jeg er forsker, prøver jeg i al stilfærdighed at producere videnskabelig viden, sammen med andre mennesker. En del af dem opfatter nok sig selv som ateister. Det gjorde min far og mor vist også.

Men selv om fablerne og forestillingerne om de troendes udbredte idioti og åndelige mindrebemidlethed sikkert skaber hygge og stor selvglæde  i det ateistiske selskab, så synes jeg, har stødt rigeligt på dem i det levende liv.
Findes der et kursus i selvkritisk sans og måske medmenneskelig forståelse i det fine selskab?
Om jeg forkynder, det ved jeg sgu ikke. Vi går ikke og måler rettroenhed, for målestokken findes ikke. Og det ene individ kan vel være lige så godt som det andet, synes du ikke?
Jeg tror ikke, jeg skal omvende nogen. Omvendelse i den forstand hviler vel på den enkeltes refleksion, om- og eftertanke.
Godt Nytår

________________________________________________

DIALOGEN 2

Paul Lüzhøft 2 skriver – mine kommentarer følger.

PL.    ” Tjae når nu du ser sådan på det og skider på privatliv og ophavsret mm “

Jeg citerer dig i åbne indvendinger på FB. Den fækale  sprogbrug står for din egen regning.

Så har jeg lige plukket en af Pde mange kommentarer der tikker ind efter dit indslag er det på AS 😙

PL:
Mikael Hertig Den gode Mikael Hertig skulle nok have ventet til nytårsrusen var klinget af med at skrive sit indlæg – så havde det formentlig ikke båret præg af, at være skrevet i en rus.

1: Hvad er AS? Hvor har du det citat fra? Da du viderebringer det, kan du jo selv blive stævnet for det i sammenhængen. Det er jo injurier. Siden nettet kom op, så er det åbenbart fint med sådant. At du lægger navn til, er bare  at gøre dig skyldig i imjuier.

“Hvad vil det sige at være troende?“ – spørger hr. Hertig.

“Jeg ved det ikke!” – er hans eget svar. Og det er det nærmeste, vi kommer på noget anvendeligt.
Når hr. Hertig ikke selv ved hvad det vil sige at være troende, kan han hverken proklamere hvor han selv står, eller for så vidt hvor andre står.

Og nej, min kritik går ikke på at manden ikke har forstået ordet i sin fulde dybde – men han må i det mindste kunne give os en ide om, hvad fanden han taler om.

Tro er vanskelig at definere, fordi et netop ikke er viden. Viden om tro er svær at afgrænse. Det er ligesom at definere kærlighed, som var den en biokemisk beskrivelig foreteelse alene. Men det er positivt at få lejlighed til at svare.  
Paul Lützhøft er gennemført utroværdig. Også i sin næste omgang. Men det er da fint, at han giver lejlighed til at nævne troens noget uhåndgribelige og uafgrænselige karakter.. Den eneste klare grænse der let lader sig trække er – i hvert fald for mig – at videnskabeligt gangbar viden altid gælder. Tro og viden er to uforenelige fænomener. Viden er viden og kan ikke fortrænges af tro. 

Så når han lidt senere proklamerer at: “I almindelighed ser jeg ikke den store forskel mellem troende og ateist” – så har han ikke bare skudt sig selv i foden, han har allerede skudt begge fødder af. Han har intet fundament – og ingen ved, hvad manden taler om.
De fleste tænkende ateister indser, at der er andre måder at leve, opleve og tænke på end den, de selv for tiden er kommet til.
Herefter opstiller hr. Hertig en stråmand (da de som bekendt er lettere at vælte omkuld end faktisk argumenter).
“Den ateistiske trosanvisning for kristne handler om, at alle historierne skal være foregået sådan rent fysisk-håndgribeligt, for ellers kan man ikke tro på dem.”
Nej – hr. Hertig, problemet er ikke at alt skal læses bogstavtro i Biblen (eller en anden religiøs tekst) – problemet er, at hvis alt IKKE skal læses bogstavtro, så mangler vi en metode til at skelne mellem det der er bogstavtro og det der IKKE er.

Du mangler bare teologisk indsigt, og din afstandtagen fra at sætte dig ind i noget forhindrer dig i at kunne tænke. Hvis emnet interesserede dig som andet end granatvåben, så ville du have kunnet  være henvist til DRs fremtagende serie: “Biblen Leth fortalt”
Det er jo ikke min skyld, du ikke har været undervist i kristendom/religion i din barndom.

Og sådan en metode kan ingen anvise – hvorfor Biblen nu bliver et “byg-selv-eventyr” -“ det er ikke længere muligt at opretholde en illusion om at religionen er skabt af en gud– da det bliver ren menneske fortolkning. Og hvordan skulle fejlbarlige mennesker kunne lave en “korrekt” fortolkning?
Det svarer til at vaske bordet med en beskidt klud i håbet om at bordet på et tidspunkt bliver rent. Not going to happen.

Hvem siger, at Biblen eller religionen er skabt af Gud? DET GØR PAUL LÜZHØFT.
Bortset fra enkelte undtagelser: Moses på bjerget, de 10 Bud. Johannes Åbenbaring. Men ikke engang bjergprædiken har den karakter. Religion er kulturskabte fænomener, og hvis PL eller jeg var vokset op i Afghanistan, kunne vi have haft et talibansk kvindesyn.

Så peger PL på, at der er et problem forbundet med at formulere en “korrekt fortoikning”. Ja da. Det er da lige, hvad der er. Biblen består af udvalgte skrifter, tendentiøst oversat, og fortolket i alle mulige retninger. Alligevel er der en mainstream, en tradition.

Det er i øvrigt en ofte fremsat påstand, at “religionen  er årsag til krige og ødelæggelser”. Jeg nævner den her, fordi der kun er til dels nazismen, Leninismen, Stalinismen og Maoismen, der var ateistiske i den forstand, at de mere eller mindre direkte fornægtede religionen. Som altoverskyggende hovedregel har der ofte været en slags dunkel forbindelse mellem regime og kirke/religion, hvor religionen bruges som legitimation for en brutal magtudøvelse.

Når jeg er i mit værdigrundlagsorienterede, religiøse hjørne, tror jeg nok mest på menneskerettigheder. Og de kan hævdes at være kristent inspirerede, men ikke kristne i sig selv. Deres ophav var i Frankrig, Tyskland, USA. Selvfølgelig er det nærliggende,  at andre religioner som islam og jødedom ikke også har elementer af menneskerettigheder indbygget. Derimod er det svært historisk at henvise til kulturer, hvor ateismen har medført fred og fordragelighed indadtil og udadtil.

Godt nytår.
Foto af Mikael Hertig
 | Website

Privat seniorforsker, cand. scient., pol Aarhus University 1982

orcid.org/0000-0002-0533-0231

Published: "Kommuner, Regressionsanslyser og Bloktilskid 1982
Fuldmægtig, Ribe Kommunes Borgmesterkontor 1982-83
Fuldmægtig, Arbejdsmiljøinstitutrewt 1983-85
Fuldmægtig, Privatbanken 1985-87
Budget- og Planlægningschef Aktivbanken i Vejle 1987-90
DSB- Økonomikonttoret 1990-92
IT-sikkerhedsmedarbejder og -leder, 1992-1999
IT-revisor ISACA 1999-2000
Stifter og medejer af Nensome Security 2000-2003
Diskettedrevslås
Opfinder af metode til sikker sletning afdata på harddiske, patent
Fuldmægtig, Grønlands Selvstyre 2013-15
Konsulent i Persondatasikkerhed 2015-17
Timelærer i forvaltningsret ved Grønlands Universitet Nuuk 2015-17
Underviser i forvaltningsret ved Ledelsesakademier Nuuk 2016
Folkepensionist

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *