Et nyt nordisk- baltisk forsvarssamarbejde ?

 

Geografi, sikkerhed og politiske værdier

 

 

Kort over Baltiske Hav, Botniske Bugt, Østersøen

Balticum. Sømilitært
SMJS.NU

 

Krisen mellem Tyrkiet og Norden er åbenbar

 

Vi venter på, at Tyrkiet på et eller andet tidspunkt tager sig sammen til at godkende svensk medlemskab af NATO. Det er lykkedes Tyrkiet at presse USA og dermed NATO og siden EU til at sætte PKK på terrorlisten og at betragte enhver, der har set en kurder, der har set en deltager, der engang har set en PKK-sympatisør, for “terrorist”
Glemt er Tyrkiets voldelige og militære  kamp mod kurderne. Af grunde, det kan være svært at fatte for dem, der bilder sig ind, at det alene handler om værdigrundlag, så har USA og dets allierede udenfor NATO   (Saudi Arabien?) i det store geopolitiske spil ignoreret Tyrkiet som autokrati – navnlig siden 1990 – uden at blinke.

USA på vej mod ny isolationisme

USA er ved at forlade Trumandoktrinen.

Links: https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-between-turkey-and-armed-kurdish-groups  

https://www.dw.com/en/kurds-in-turkey-increasingly-subject-to-violent-hate-crimes/a-50940046 

(Abstract) https://journals.tplondon.com/com/article/view/2218

https://dckurd.org/2022/09/03/turkey-keeps-bombing-kurds/.

I international politik og regional politik hænger geografi og kulturelle værdiforestillinger sammen. De nordiske lande har omtrent fælles opfattelser af demokrati, proportionale valg. Det har de baltiske lande Estland, Letland og Litauen også.  Efter min bedømmelse er der god grund til at overveje et mere intenst sikkerhedspolitisk arbejde. Landene er vandfaste fra den Botniske  Bugt til Kattegat.

I den sammenhæng  er det åbenbart, at tiden for USA’s verdenshegemoni er ved at rinde helt ud.  Det giver mindelser til Monroedoktrinen: 1Monroedoktrinen skal ganske vist ses som en protest mod Europæiske landes fortsatte kolonisering af de to amerikanske kontinenter, men forstås også i vore dage som erklæret amerikansk isolationisme.”America(s) first”

 

“According to Monroe’s message (drafted largely by Adams), the Old World and the New World were fundamentally different, and should be two different spheres of influence. The United States, for its part, would not interfere in the political affairs of Europe, or with existing European colonies in the Western Hemisphere.”

“Ifølge Monroes budskab (udkastet i vid udstrækning af Adams) var den gamle verden og den nye verden fundamentalt forskellige og burde være to forskellige indflydelsessfærer. USA ville på sin side ikke blande sig i Europas politiske anliggender eller i eksisterende europæiske kolonier på den vestlige halvkugle.”

 

Nordeuropa i NATO

Det indebærer, at vi i den nordeuropæiske del af NATO of i forbindelse  EUs  kludetæppe skal prøve at finde en slags fodfæste for en fælles forsvars-, sikkerheds- og udenrigspolitik.

Tanken her kan give mindelser om forsøget på at danne et nordisk forsvarsforbund i perioden 1946-49.    2123-45( USA ønskede Danmark og Norges deltagelse i NATO, mens det svensk – finske forhold udelukkede, at et land – kunne have en neutral status mellem Sovjetunionen og  USA. Dermed var tanken om et forsvarsforbund mellem Sverige, Norge og Danmark udelukket, og efter USA’s bedrageri overfor Danmark i forbindelse med påskekrisen 1948 havde Danmark intet andet valg end at tilslutte sig NATO under USAs hemisphere.

Med den nye skærpede situation, hvor de fleste lande i NATO står samlet overfor Putins Rusland,3se dog https://www.berlingske.dk/internationalt/demonstranter-kraever-tjekkiets-praesident-doemt-for-forraederi er tanken om et væbnet, neutralt forsvarssamarbejde ikke længere relevant.

Der foreligger en ny sikkerhedspolitisk situation omkring Baltikum og Østersøen. Rusland har adgsang til disse farvande fra enklaven ved Kaliningrad og Sankt Petersborg.
Den fælles geografiske udsathed og interesse suppleres i vid udstærkning af nationerne Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Som en selvstændig medspiller skal også nævnes Ålandsøerne.

Fra diplomatisk samarbejde hen imod et mere formelt samarbejde vil disse tanker – i det omfang ikke andre har tænkt over og gennemført dem under radar allerede – kunne udfoldes indenfor for eksempel Nordisk Ministerråd.

 

 

Fodnoter

Website | + posts

Privat seniorforsker, cand. scient., pol Aarhus University 1982

orcid.org/0000-0002-0533-0231

Published: "Kommuner, Regressionsanslyser og Bloktilskid 1982
Fuldmægtig, Ribe Kommunes Borgmesterkontor 1982-83
Fuldmægtig, Arbejdsmiljøinstitutrewt 1983-85
Fuldmægtig, Privatbanken 1985-87
Budget- og Planlægningschef Aktivbanken i Vejle 1987-90
DSB- Økonomikonttoret 1990-92
IT-sikkerhedsmedarbejder og -leder, 1992-1999
IT-revisor ISACA 1999-2000
Stifter og medejer af Nensome Security 2000-2003
Diskettedrevslås
Opfinder af metode til sikker sletning afdata på harddiske, patent
Fuldmægtig, Grønlands Selvstyre 2013-15
Konsulent i Persondatasikkerhed 2015-17
Timelærer i forvaltningsret ved Grønlands Universitet Nuuk 2015-17
Underviser i forvaltningsret ved Ledelsesakademier Nuuk 2016
Folkepensionist

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *